Publiczne Gimnazjum

im. Obrońców Różana

Kandydaci

Ostatnio dodane
Programy i projekty

Programy
Projekt:
Pracownie komputerowe dla szkół (edycja 2006)

Kalendarz 2017/2018

4.09.2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2016r.
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

23.-31.12.2016r. Zimowa przerwa świąteczna

13.02.-26.02.2017r.               Ferie zimowe
13.-18.04.2017r. Wiosenna przerwa świąteczna

2.05 i 16.06. 2017r. 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych 

23.06.2017r. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Konkursy dla uczniów

Rada Rodziców

Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Renata Kaźmierczak
Z-ca przewodniczącej: p. Anna Królikowska
Skarbnik: p. Marzena Cachel
Sekretarz: p. Ewa Książak

Przedstawiciele Rad Oddziałowych z poszczególnych klas:
Ia    - p.
 Marzena Cachel
Ib    - p.
 Renata Kaźmierczak
IIa   - p. Ewa Książak
IIb  - p. Agnieszka Ogonowska
IIc - p. Anna Mroczkowska
IIIa  - p.
 Arkadiusz Jóźwik
IIIb - p. Anna Królikowska

Nr konta Komitetu Rodzicielskiego:  55892500060000475030000010