Publiczne Gimnazjum

im. Obrońców Różana

Kandydaci

Ostatnio dodane
Programy i projekty

Programy
Projekt:
Pracownie komputerowe dla szkół (edycja 2006)

Kalendarz 2017/2018

4.09.2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego

23.-31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna

15.01.-28.01.2018r.               Ferie zimowe
01.04.-03.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018r. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Konkursy dla uczniów

Programy i projekty w 2015/2016Od 14 września 2013r. przystąpiliśmy do projektu: Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową

Od listopada 2012r. nasza szkoła przystąpiła do Programu Edukacji Ekonomicznej – Na własne konto, który koordynuje  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem programu jest:

- poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,

- kształtowanie postaw przedsiębiorczości,

- przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,

- zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

W ramach programu uczniowie biorą udział w dodatkowych lekcjach przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Podczas ich trwania poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.

Program „Na  Własne Konto” jest realizowany przy współpracy z bankami spółdzielczymi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej.

 Uczestniczymy w projekcie: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

„…Podstawą rozwoju współczesnej szkoły są nauczyciele, dysponujący ogromną wiedzą
 i umiejętnościami potrzebnymi do kształcenia i wychowania ludzi wkraczających w nową rzeczywistość. Od współczesnego nauczyciela oczekuje się kreatywności, inicjatywy, otwartości i pracy takimi metodami, które aktywizują uczniów, pobudzają do działania i twórczego myślenia. Projekt Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, zakładając przeszkolenie i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli gimnazjów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, osiągnięcie przez nich wysokich umiejętności pracy metodą projektów, uwzględniającą również takie nowoczesne rozwiązania metodologii dydaktyki, jak: nauczanie problemowe, ocenianie kształtujące, wykorzystanie narzędzi TOC i technik treningu twórczości”

Zobacz Warunki realizacji projektu (plik w formacie .pdf)

   Program YOUNGSTER

Od 24 września 2012r. ruszył w szkole program YOUNGSTER. Jest to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan oraz w ścisłej współpracy z gminą i naszą szkołą. 

Program YOUNGSTER to alternatywna forma rozwijania kompetencji językowej w stosunku do tradycyjnych lekcji języka obcego w szkole.

Program YOUNGSTER nie zna pojęcia porażki. Można co najmniej wygrać więcej lub mniej, w zależności od poziomu zaangażowania.

Program jest skierowany do uczniów klas trzecich. W naszej szkole powstały dwie grupy: G1 i G2. Każda grupa ma do zrealizowania 90 godzin w ciągu roku szkolnego. Zajęcia  prowadzi p. Anna Witkowska - nauczyciel języka angielskiego.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie dzięki udziałowi w tym programie rozwiną swoje umiejętności językowe i motywację do samorozwoju. Pomoże im to także w przełamaniu barier ekonomocznych i psychologicznych przy wyborze dalszej nauki. Życzymy wytwałości!!!

Godziny zajęć

G1: wt - 15:15 - 16:00 i czw - 14:25 - 15:55
G2: pn- 15:15-16:00 i śr - 14:25 - 15:55

Godziny odwozu
kierunek Załęże, Zawady, Szygi, Chełsty
pn, wt, śr, czw - godz. 16:00


              W 2006r. nasze Gimnazjum  w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Pracownie komputerowe dla szkół (edycja 2006) otrzymało nową pracownię komputerową.
Szkoła pozyskała 10 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarkę laserową hp, 10 kompletów słuchawek oraz  rzutnik multimedialny.
           Część kadry nauczycielskiej  wzięła udział w szkoleniach. Pani Monika Mosakowska została przeszkolona do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni komputerowej natomiast p. Małgorzata Sławińska, p. Mariola Wójcicka i p. Marzena Latek uczestniczyły w warsztatach: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna.