Publiczne Gimnazjum

im. Obrońców Różana

Kandydaci

Ostatnio dodane




Programy i projekty

Programy
Projekt:




Pracownie komputerowe dla szkół (edycja 2006)

Kalendarz 2017/2018

4.09.2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego

23.-31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna

15.01.-28.01.2018r.               Ferie zimowe
01.04.-03.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018r. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Konkursy dla uczniów

Rekrutacja

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie

(zgodne z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016)

1. Od 8 kwietnia do 8 maja 2015r. - odbywa się zapisywanie uczniów do klasy pierwszej gimnazjum, wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia (dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły), wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum (dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Dokumenty należy dostarczyć do Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Różanie.

2. Dnia 26 maja 2015r. do godz. 15:00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych z urzędu tj. z obwodu szkoły do klasy pierwszej gimnazjum.

3. Do 1 lipca 2015r. do godz. 15:00 - nalezy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego i aktualne zdjęcie legitymacyjne.

4. Dnia 3 lipca 2015r. od godz. 14:00 - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum.

5. Do 27 sierpnia 2015r. do godz. 15:00 - przydział uczniów do klas pierwszych gimnazjum.